O nás

Misia


Vytvárať podnikateľskou aktivitou hodnotu a byť ohľaduplný k spoločnosti a k prostrediu, v ktorom podnikáme.