O nás

Predstavenstvo


Maroš Buocik
predseda predstavenstva

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave, skúsenosti z kapitálového trhu, riadenie viacerých reštrukturalizačných procesov v spoločnostiach rôzneho zamerania, analytické posudzovanie projektov, vyhľadávanie akvizičných cieľov

Jaroslav Štrba
člen predstavenstva

Absolvent Vysokej školy dopravy a spojov Žilina, odbor kybernetika v doprave a spojoch, skúsenosti z obchodovania s cennými papiermi, realizácia viacerých reštrukturalizačných procesov, skúsenosti v segmente doprava a energetika, start - up projekty, vypracovávanie strategických cieľov pre holding