Projekty

ProjektySAD Prievidza a.s.
-    osobná autobusová doprava ( MHD, prímestské linky ) v regióne Prievidza, Bánovce nad Bebravou,
     Partizánske, Handlová na základe zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme s VUC Trenčín
-    nákladná doprava
-    www.sadpd.sk

ADVANCE PROPERTY 1 a.s.
-   Realitný projekt, prenájom hypermarketu a ďalších nehnuteľností v shoppnig zóne v meste
    Liptovský Mikuláš spoločnosti TESCO STORES SR a.s.

ADVANCE ESTATE s.r.o.
-   prenájom obchodných a administratívnych priestorov
-   www.velkaokruzna.sk

YUTONG autobusy s.r.o.
-    výhradný dovozca čínskych autobusov YUTONG pre Slovensko, Česko a Poľsko
-    realizácia projektu od roku 2004
-    v roku 2008 ukončené homologizácie pre európsky trh realizované v SR
-    projekt vývoja a technických zlepšení pre spoločnosť Zhengzhou YUTONG  BUS Co., Ltd.
-    Zhengzhou YUTONG  BUS Co., Ltd.  - najväčší výrobca autobusov na svete
-    Projekt celoeurópskeho významu v spolupráci s americkým výrobcom motorov Cummins
-    www.yutong.sk, www.yutong.com

REAL ESTATE PROJEKTY
-    Investičný holding ADVANCE INVESTMENTS a.s. je aktuálne spoluinvestor v projekte bytového
     domu EcoHouse Kazanská - www.ecohouse.sk a v pozemkovom projekte
     Podunajská brána - www.podunajska-brana.sk

ADVANCE OIL s.r.o.
-    financovanie prevádzkových potrieb spoločnosti ADVANCE OIL s.r.o..
     Spoločnosť bola založená v roku 2015 za účelom veľkoobchodu s PHM, kde tržby v roku 2015
     dosiahli 12,8 mil. Eur a výška očakávaných tržieb v roku 2016 je 25 mil. Eur

Kočiš s.r.o.
-    Nákladná doprava
-    Preprava cementov, vápencov, popolovín
-    Dodávka surovín pre vysoké pece
-    exit z projektu december 2014
-    www.kocistrans.sk

Národná energetická spoločnosť a.s.
-    energetické audity pre priemyselné podniky, merania emisií
-    poradenstvo v oblasti energetiky
-    exit z projektu október 2011
-    www.nes-as.sk

Meritum a.s.
-    projektový manažment EU projekty
-    euromonitoring
-    strategické riadenie a marketing
-    poradenské projekty – rozvoj ľudských zdrojov
-    komplexné web riešenia
-    www.meritum.sk

Eurofield s.r.o.
-    obnoviteľné zdroje energie
-    poradenstvo EU projekty
-    www.eurofield.sk

FORWARD s.r.o., leasingová spoločnosť
-    leasingová spoločnosť založená v roku 1994
-    leasing strojov, technológií, osobných automobilov, autobusov, nehnuteľnosti
-    poskytuje finančný leasing, predaj na splátky, spätný leasing
-    k 30.06.2009 spoločnosť spravovala aktíva v hodnote 14,5 mil. EUR
-    www.forward.sk

Pripravované projekty
-    akvizície v segmente osobnej autobusovej dopravy
-    akvizície  poľnohospodárskych podnikov – budovanie poľnohospodárskeho holdingu s obhospodarovanou
     výmerou min. 10 000 ha
-    segment real estate